Električna sila in Coulombov zakon
 

Električna sila in Coulombov zakon vaja 8


Dve naelektreni telesi sta razmaknjeni za 30 cm. Drug na drugega delujeta z električno silo. Kaj velja za velikost električne sile, če razdaljo med telesoma zmanjšamo?


  • Električna sila ostane enako velika.

  • Električna sila se zmanjša.

  • Električna sila se poveča.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maj Pirih