Električna sila in Coulombov zakon
 

Električna sila in Coulombov zakon vaja 3


Balon negativno naelektrimo z drgnjenjem ob volneno jopico. Zakaj se balon prilepi na steno, če ga nanjo naslonimo? Upoštevaj, da je stena električno nevtralna.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maj Pirih