Električna sila in Coulombov zakon
 

Električna sila in Coulombov zakon vaja 6


Imamo dve pritrjeni kovinski plošči. Eno ploščo naelektrimo z veliko količino negativnega naboja, drugo pa z veliko količino pozitivnega naboja. Med njiju postavimo negativno naelektreno kovinsko kroglico, ki visi na vrvici (glej sliko). Kaj se s kroglico dogaja za tem, ko jo spustimo? 

glavni avtor in urednik gradiva: Maj Pirih