Električna sila in Coulombov zakon
 

Električna sila in Coulombov zakon vaja 4


Z negativno naelektreno palico se dotaknemo kovinske krogle. Koliko elektronov mora preiti iz palice na kroglo, da se snov naelektri z nabojem ?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana