Električna sila in Coulombov zakon
 

Električna sila in Coulombov zakon vaja 7


Kovinsko kroglo s polmerom 10 cm naelektrimo z negativnim nabojem. Ko naboj preseže pride do električnega preboja skozi ozračje. Krogla se razelektri. Koliko elektronov moramo dodati na površine krogle, da se to zgodi? Osnovni naboj je .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana