Električna sila in Coulombov zakon
 

Električna sila in Coulombov zakon vaja 12


Imamo tri enako velike električno nabite kovinske kroglice. Prva kroglica ima naboj , druga , tretja pa . S prvo kroglico se za hip dotaknemo druge in jo odmaknemo. Z drugo se zatem dotaknemo tretje in jo odmaknemo. Kolikšen je na koncu naboj na tretji kroglici?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana