Električni nihajni krog
 

Električni nihajni krog vaja 1


Izračunaj induktivnost tuljave v zaprtem nihajnem krogu, v katerem se nahaja kondenzator s kapaciteto 5 pF in je lastna frekvenca kroga 0,8 MHz.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana