Električni nihajni krog
 

Električni nihajni krog vaja 3


Izračunaj novo lastno frekvenco, če je bila frekvenca nihajnega kroga, pred potopitvijo v olje z dielektričnostjo 6.6 enaka 2.4 MHz.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana