Električni nihajni krog
 

Električni nihajni krog vaja 5


Električni nihajni krog je sestavljen iz tuljave z induktivnostjo 20 mH in kondenzatorja s kapaciteto . Na nihajni krog za trenutek priključimo izvir napetosti 80 V in ga izključimo. S kolikšno frekvenco zaniha krog? Kolikšna je energija kroga? Kolikšen je največji tok, ki steče skozi nihajni krog? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana