Električni nihajni krog
 

Električni nihajni krog vaja 6


Nihajni krog niha s frekvenco 10 kHz. Kapaciteta kondenzatorja je . Kolikšna je induktivnost tuljave? Kolikšna je amplituda toka skozi tuljavo, če je amplituda napetosti na kondenzatorju 6 V?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana