Električni tok
 

Električni tok vaja 7


Izračunaj število elektronov, ki skozi prečni prek žice preteče vsako sekundo, če skozi žico teče tok 1 A. (Osnovni naboj je .)


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana