Električni tok
 

Električni tok vaja 9


Izračunaj električni tok curka protonov, če skozi izbran presek vsako sekundo preteče približno protonov. (Naboj protona je .)


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana