Električni tok
 

Električni tok vaja 13


Izračunaj s kakšno povprečno hitrostjo se gibljejo elektroni po okrogli aluminijasti žici s polmerom 1 mm, če skozi žico spustimo tok 10 amperov. V aluminija je okrog prostih elektronov, naboj elektrona pa je .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana