Električni tok
 

Električni tok vaja 14


Baker je enovalentna kovina, njegova relativna elektronska masa je 63,5, gostota pa . Izračunaj število prostih elektronov v bakra. Avogadrovo število je .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana