Električni tok
 

Električni tok vaja 15


Na konec vrvice pritrdimo kovinski predmet. Predmet naelektrimo z nabojem , z vrvico pa začnemo krožiti po zraku s frekvenco 10 Hz. Izračunaj povprečen električni tok po tiru kroženja.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana