Električni tok
 

Električni tok vaja 16


Izračunaj povprečno hitrost elektronov, če skozi bakreno žico s presekom spustimo električni tok 10 A. Gostota bakra je , njegova kilomolska masa pa je 63 kg/kmol. Naboj elektrona je , Avogadrovo število je .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana