Električni upor
 

Električni upor vaja 4


Podana je odvisnost napetosti od toka za dva upornika. Kateri upornik ima večji upor? Določi velikost obeh uporov. 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana