Električni upor
 

Električni upor vaja 5


Podan je graf odvisnosti napetosti in toka za nek elektronski element. Ali lahko s pomočjo tega grafa izračunaš upor elementa? Razloži kako in ga izračunaj. 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana