Električni upor
 

Električni upor vaja 3


Podan je graf odvisnosti toka od napetosti za 220 V žarnico. Ali lahko izračunamo s pomočjo grafa upor žarnice? Kolikšen je? Zakaj običajno pregori žarnica tik po vklopu? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana