IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
Vse o naši iniciativi, s katero do konca šolskega leta podeljujemo razredom prost dostop do vseh OpenProf vsebin, lahko preberete tu.
 
 
 
Električni upor in Ohmov zakon
 

Električni upor in Ohmov zakon vaja 15


Vzemimo drsni upornik. Sestavljen je iz uporovne žice, navite na valj dolžine 40 cm, in drsnika, ki ga lahko premikamo po navitju valja, kot kaže slika.
Zaporedno z drsnim upornikom vežemo izvir napetosti 12 V in ampermeter. Ko menjamo položaj x drsnika, izmerimo naslednje tokove:Nariši graf odvisnosti upora drsnega upornika od lege drsnika x. Kaj bi se zgodilo, če bi premaknili drsnik v položaj 0 cm?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana