Električni upor
 

Električni upor vaja 42


Vzemimo drsni upornik. Sestavljen je iz uporovne žice, navite na valj dolžine 40 cm, in drsnika, ki ga lahko premikamo po navitju valja, kot kaže slika.
Zaporedno z drsnim upornikom vežemo izvir napetosti 12 V in ampermeter. Ko menjamo položaj x drsnika, izmerimo naslednje tokove:Nariši graf odvisnosti upora drsnega upornika od lege drsnika x. Kaj bi se zgodilo, če bi premaknili drsnik v položaj 0 cm?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana