Električni upor
 

Električni upor vaja 25


S pomočjo Ohmovega zakona izračunaj manjkajočo količino! 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana