Električni upor
 

Električni upor vaja 1


Podana sta grafa odvisnosti toka od napetosti za dva upora. Kateri upor je večji? Izračunaj oba upora. 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana