Električni upor
 

Električni upor vaja 8


Upor smo trikrat povečali, želimo pa, da ostane tok v vezju enak. Kaj moramo narediti?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana