Električni upor
 

Električni upor vaja 34


Na vir stalne napetosti 35 V priključimo dva vzporedno vezana upornika. Upor drugega upornika je . Kolikšen je upor prvega upornika, če teče skozi napetostni vir tok 5.4 A?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana