Električni upor
 

Električni upor vaja 37


V vezju po spodnji sliki sta upornika in priključena na vir napetosti U = 73 V. Za koliko se spremeni tok skozi vir napetosti, če sklenemo stikalo S? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana