Električni upor
 

Električni upor vaja 40


Imamo štiri enake upornike. Zvežemo jih vzporedno in priključimo na vir napetosti 120 V. Skozi vir steče tok 1,2 A. Kolikšen je upor vsakega upornika?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana