Električni upor
 

Električni upor vaja 43


V vezju po spodnji sliki imamo k dvema vzporednima upornikoma priklučen zaporedno tretji upornik. Vsi uporniki imajo upornost . Vezje je priključeno na napetost 80 V. Kolikšna je nadomestna upornost vezja? Kolikšni so tokovi in napetosti na posameznih upornikih? Kolikšen je tok skozi vir napetosti,


Vzporedno zaporedna vezava upornikov


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana