Električni upor
 

Električni upor vaja 44


Trije enaki uporniki, vsak z uporom , so priklučeni na napetost U=60 V, kot kaže slika. Kolikšna sta napetost in tok za vsak upornik. Kolikšen tok teče skozi vir napetosti?


Vzporedno - zaporedna vezava upornikov


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana