Električni upor
 

Električni upor vaja 45


Dana sta dva upornika z upornostjo:


Upornika priključimo na napetost 100 V. Kolikšno napetost izmerimo, če z voltmetrom, ki ima notranjo uporanost , merimo napetost na uporniku ?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana