Električni upor
 

Električni upor vaja 2


Skozi upornik z uporom teče tok 20 mA. Kolikšna je na njemu napetost?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana