Električni upor
 

Električni upor vaja 48


Kolikšen predupornik moramo priklučiti na voltmeter, ki ima notranju upor in merilno področje 2 V, če želimo meriti napetost do 20 V?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana