Električni upor
 

Električni upor vaja 7


Upornik je na eni strani uzemljen, na drugi pa priključen na napetost -12 V. Skozi upornik teče tok 0,8 A. Določi smer toka in velikost upornika.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana