Električni upor
 

Električni upor vaja 16


Na vir električne napetosti priključimo enakomerno debelo žico. Upor žice je . Skoži žico teče tok 2 A. Kolikšni so potenciali na vsaki četrtini žice, če je potencial negativnega pola vira -6 V.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana