Električni upor
 

Električni upor vaja 19


Iz bakrene žice premera 0,8 mm želimo izdelati upornik z uporom . Koliko dolgo žico moramo vzeti? Specifični upor bakra je .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana