Električni upor
 

Električni upor vaja 29


Vzemimo 2 g bakra in ga zvlečemo v 0,4 mm debelo žico. Kolikšen bo upor te žice?


Gostota bakra je , specifični upor pa .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana