Električni upor
 

Električni upor vaja 31


Na napetostni izvir priključimo upornik. Spreminjamo napetost in vsakič izmerimo napetost in tok skozi upornik. Dobljene vrednosti so v spodnji tabeli. Nariši graf odvisnosti toka od napetosti. Ali velja Ohmov zakon? Kolikšen je upor tega upornika?


Tabela s podatki: 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana