Električni upor
 

Električni upor vaja 32


Žico z uporom prerežemo. Dolžini dobljenih delov žice sta v razmerju 4 : 3. Izračunaj upor daljšega dela žice.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana