Električni upor
 

Električni upor vaja 33


Zaporedno vežemo N enakih upornikov z uporom R. Kolikšen je nadomestni upor te vezave?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana