Električno delo
 

Električno delo vaja 14


Na višini 400 m nad elektrarno je akumulacijsko jezero s vode. Iz jezera je speljana voda po ceveh na turbino in generator elektrarne. Ko se jezero popolnoma izprazni, odda elektrarna električno delo 900 GJ. Napiši energijsko enačbo in izračunaj vse člene enačbe! V kaj se pretvori preostanek potencialne energije vode, ki ne gre v električno delo?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana