Električno delo
 

Električno delo vaja 7


Vlečnica vleče smučarja z maso 60 kg na vrh 800 m dolgega in 100 m visokega klanca. Sila trenja med smučmi in podlago je 60 N. Kolikšno električno delo prejme motor vlečnice?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana