Električno delo
 

Električno delo vaja 15


Dva upornika, ki sta priključena vsak na svoj vir napetosti. Napetost na drugem uporniku je trikrat večja od napetosti na prvem uporniku, tok skozi prvi upornik pa je dvakrat večji od toka skozi drugi upornik. Poišči razmerje med električnim delom, ki ga sprejmeta oba upornika v enakem času.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana