Električno delo
 

Električno delo vaja 1


Ugotovi, ali so naslednje trditve pravilne:

  • Električno delo je odvisno od pretočenega električnega naboja in napetosti.

  • Osnovna enota za električno delo je kilovatna ura.

  • Z električnim delom lahko spreminjamo energijo telesa.

  • Pri energijskih pretvorbah dobimo vedno tudi toploto.

  • V elektromotorjih se celotno električno delo pretvori v mehansko delo.

  • Skozi upornik teče električni tok. Celotno električno delo, ki ga sprejme, se pretvori v toploto, zato se segreva.

  • Pri žarnicah z žarilno nitko se večji del električnega dela pretvori v svetlobo.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana