Električno delo
 

Električno delo vaja 12


Električni grelnik je priključen na napetost 220 V. Uporovna žica grelnika ima upor 24 Ohmov. Kolikšno električno delo prejme grelnik v enem mesecu (30 dni), če je priključen povprečno 8 ur na dan? Kolikšno toploto odda v prostor? Kolikšna je cena oddane toplote, če stane 100 MJ električnega dela 1,5 EUR.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana