Elektrofilne substitucije
 

Elektrofilne substitucije vaja 10


Dopolni reakcijsko shemo: 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK