Elektrofilne substitucije
 

Elektrofilne substitucije vaja 3


Zapiši produkt reakcije:



 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK