Elektrofilne substitucije
 

Elektrofilne substitucije vaja 6


Zapiši produkt reakcije: 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK