Napiši enačbe reakcij elektrolize raztopine:


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK