Napiši enačbe reakcij pri elektrolizi taline:


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK