Eliminacije znotraj organskih spojin
 

Eliminacije znotraj organskih spojin vaja 10


Dopolni reakcijsko shemo. Upoštevaj, da reakcija poteka pri temperaturi 170 °C. 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe